Εκτύπωση


Για αποθήκευση πατήστε (ctrl + S)
Υπολογιστής Κόστους - Κατανάλωσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κουτάκια για 1 ή περισσότερα είδη προϊόντων LED Hegren &
για τα αντίστοιχα συμβατικά (εάν υπάρχουν) & δείτε τι κερδίζετε:

ΤΙΜΗ ΑΝΑ KWH ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΑΣ:
ευρώ
Προϊόντα LED Hegren (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) WATT / ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Προϊόντα
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)
WATT / ΤΕΜΑΧΙΟ
01. 01.
02. 02.
03. 03.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΗΜΕΡΑ
(ΩΡΕΣ ≤ 24)
ΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΜΗΝΑ
(ΜΕΡΕΣ ≤ 31)